Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2021 [368]

Pojedynczy numer

12/2021

Przegląd Podatkowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy
Już od 64 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

Drodzy Czytelnicy, w ostatnim tegorocznym numerze ponownie komentujemy przełomową uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której przesądzono o dopuszczalności badania przez sądy administracyjne wpływu wszczęcia postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wynika z niej, że sąd administracyjny kontroluje zaskarżoną decyzję w całości, czyli we wszystkich jej aspektach. Uchwała siedmiu sędziów NSA jest kolejną odsłoną problemu, do jakiego doprowadził ustawodawca, wiążąc możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa). Czas, który upłynął od jej opublikowania, pozwala na poczynienie pewnych spostrzeżeń co do tego, w jaki sposób uchwała wpłynęła lub może wpłynąć na praktykę stosowania przepisów przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Ocz...

Drodzy Czytelnicy, w ostatnim tegorocznym numerze ponownie komentujemy przełomową uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której przesądzono o dopuszczalności badania przez sądy administracyjne wpływu wszczęcia postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wynika z niej, że sąd administracyjny kontroluje zaskarżoną decyzję w całości, czyli we wszystkich jej aspektach. Uchwała siedmiu sędziów NSA jest kolejną odsłoną problemu, do jakiego doprowadził ustawodawca, wiążąc możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa). Czas, który upłynął od jej opublikowania, pozwala na poczynienie pewnych spostrzeżeń co do tego, w jaki sposób uchwała wpłynęła lub może wpłynąć na praktykę stosowania przepisów przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Oczywiście pierwsza myśl nasuwa się przy tym taka, że okres sześciu miesięcy to może zbyt krótki czas na formułowanie jakichś ogólnych spostrzeżeń. Niemniej jednak warto pokusić się o takie wstępne – bazujące na dotychczasowym orzecznictwie – podsumowanie już teraz, aby na tym etapie dyskutować o kwestiach spornych, które ujawniły się w judykaturze, a nie czekać kilka lat i przedstawiać kwestie problematyczne kolejny, już czwarty, raz NSA, aby ten – z uwagi na brak zainteresowania ustawodawcy w wyeliminowaniu kłopotliwego przepisu – naprawiał te mankamenty. Czynimy to w artykule będącym tematem miesiąca grudniowego numeru czasopisma pt. Konsekwencje uchwały NSA z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, w orzecznictwie sądów administracyjnych.

 


 

Od 2022 r. ma zacząć obowiązywać Krajowy System E-faktur. Jest to nowe rozwiązanie w zakresie elektronicznego raportowania podatkowego. System ten umożliwi podatnikom wystawianie faktur w formacie xml, zgodnym z przygotowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą danych. To spora zmiana, która dotknie wszystkie firmy w Polsce, a od 2023 r. będzie to jedyny i obligatoryjny sposób wystawiania faktur. Warto przyjrzeć się nowym regulacjom, gdyż nie zostało już wiele czasu, by zacząć przygotowania do przystąpienia do systemu. Artykuł pt. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców rozpatruje kwestie prawne i techniczne związane z wdrożeniem systemu dla podatników, w szczególności w zakresie procesu wystawiania faktur sprzedażowych zgodnie z nowymi wymogami, a także odbierania faktur zakupowych. Wskazujemy praktyczne konsekwencje e-faktur oraz omawiamy wyzwania, jakie czekają przedsiębiorców i co mogą oni zyskać na e-fakturach.

 


 

Komplikuje się także rozliczanie kosztów firm działających w grupach. Polski Ład uchyla art. 15e u.p.d.o.p. limitujący koszty tzw. usług niematerialnych, co spowoduje istotne konsekwencje dla podatników, którzy uzyskali lub są w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe (advance pricing agreement – APA), w postaci przede wszystkim braku wszystkich korzyści, jakie dotychczas wiązały się z uzyskaniem APA. Jednocześnie, nowe przepisy w zakresie ukrytej dywidendy oraz podatku minimalnego mogą powodować jeszcze istotniejsze skutki dla podatników zawierających transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi, niż te, które wynikały z uchylonego art. 15e u.p.d.o.p. W artykule pt. Uchylenie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limitującego koszty tzw. usług niematerialnych – ocena zmiany, skutki praktyczne dla podatników, konsekwencje na przyszłość przedstawiamy praktyczne skutki tej zmiany oraz jej konsekwencje na przyszłość.

 


 

Na gruncie przepisów klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania z unikaniem opodatkowania mamy do czynienia w sytuacji, gdy podatnik dokonuje określonej czynności lub zespołu czynności w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, gdy osiągnięcie tej korzyści jest głównym lub jednym z głównych celów działania podatnika, a sposób działania pozostaje sztuczny. Jedną z kluczowych przesłanek stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania jest więc zaistnienie warunku sprzeczności – osiągnięcie przez podatnika korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Warunek ten, na tle pozostałych kryteriów stosowania klauzuli, jest najmniej doprecyzowany przez ustawodawcę i pozostaje najtrudniejszym do zdefiniowania. Bez jego dookreślenia nie sposób przy tym wskazać istoty unikania opodatkowania , a tym samym ustalić, jakie działania podatników mogą być podważane na podstawie klauzuli. W artykule pt. Sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu jako samodzielna przesłanka stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania autor podejmuje próbę wykazania, że sprzeczność jest samodzielnym warunkiem zastosowania normy ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Stara się on wskazać praktyczne sposoby umożliwiające weryfikację, czy zachodzi ona w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego.

 


 

Jednym z praktycznych problemów stosowania przepisów dotyczących daniny solidarnościowej jest sposób ustalania podstawy jej obliczenia (co reguluje art. 30h ust. 2 u.p.d.o.f.). Konkretniej, problem ten dotyczy możliwości uwzględnienia w ramach podstawy obliczenia daniny solidarnościowej straty poniesionej w latach ubiegłych w ramach źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwestia ta była przedmiotem wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 29.12.2020 r., I SA/Go 398/20, który uznał, że podatnik może w ramach ustalenia podstawy opodatkowania uwzględnić straty z lat ubiegłych. Z kolei WSA w Bydgoszczy w wyroku z 23.02.2021 r., I SA/Bd 21/21, zajął odmienne stanowisko, w którym uznał, że taka strata nie powinna być uwzględniana. Analiza uzasadnień obu orzeczeń daje podstawę do stwierdzenia, że problem interpretacji wspomnianego przepisu sprowadza się w istocie do odpowiedniego zastosowania dyrektyw interpretacyjnych pars pro toto oraz per non est. W artykule pt. Praktyczne współstosowanie dyrektyw interpretacyjnych na przykładzie ustalenia podstawy opodatkowania daniną solidarnościową autor porównał i skomentował argumenty wskazane przez Sądy w ramach opisanych wyroków w kontekście wspomnianych dyrektyw interpretacyjnych.

 


 

W obecnym czasie szczególnie trudno o entuzjazm u progu nowego roku. Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz noc sylwestrowa przyniosą Państwu wiele radości, bo gdy ucichną ostatnie wystrzały korków szampana czeka nas wszystkich gehenna w interpretowaniu tony nowych regulacji. A załamani są nie tylko przedsiębiorcy, doradcy podatkowi czy księgowi, ale nawet urzędnicy skarbowi. Spokojnych Świąt!

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2021
Kod towaru: KIK-6502 202112
ISSN: 0867-7514

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redakcja

Iwona Strzelec, redaktor naczelna iwona.strzelec@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Strzelec (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Paweł Borszowski
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Przewodniczący Rady Naukowej)
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
  Uniwersytet Szczeciński

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Ada Niezweryfikowany zakup
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę