Facebook

BLACK_FRIDAY_banner_1920x60.jpg [23.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2021 [368]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,99 71,99
Cena regularna: 80,00
80,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Drodzy Czytelnicy, w ostatnim tegorocznym numerze ponownie komentujemy przełomową uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której przesądzono o dopuszczalności badania przez sądy administracyjne wpływu wszczęcia postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wynika z niej, że sąd administracyjny kontroluje zaskarżoną decyzję w całości, czyli we wszystkich jej aspektach. Uchwała siedmiu sędziów NSA jest kolejną odsłoną problemu, do jakiego doprowadził ustawodawca, wiążąc możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa). Czas, który upłynął od jej opublikowania, pozwala na poczynienie pewnych spostrzeżeń co do tego, w jaki sposób uchwała wpłynęła lub może wpłynąć na praktykę stosowania przepisów przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Ocz...

Drodzy Czytelnicy, w ostatnim tegorocznym numerze ponownie komentujemy przełomową uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której przesądzono o dopuszczalności badania przez sądy administracyjne wpływu wszczęcia postępowania karnego skarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wynika z niej, że sąd administracyjny kontroluje zaskarżoną decyzję w całości, czyli we wszystkich jej aspektach. Uchwała siedmiu sędziów NSA jest kolejną odsłoną problemu, do jakiego doprowadził ustawodawca, wiążąc możliwość zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa). Czas, który upłynął od jej opublikowania, pozwala na poczynienie pewnych spostrzeżeń co do tego, w jaki sposób uchwała wpłynęła lub może wpłynąć na praktykę stosowania przepisów przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne. Oczywiście pierwsza myśl nasuwa się przy tym taka, że okres sześciu miesięcy to może zbyt krótki czas na formułowanie jakichś ogólnych spostrzeżeń. Niemniej jednak warto pokusić się o takie wstępne – bazujące na dotychczasowym orzecznictwie – podsumowanie już teraz, aby na tym etapie dyskutować o kwestiach spornych, które ujawniły się w judykaturze, a nie czekać kilka lat i przedstawiać kwestie problematyczne kolejny, już czwarty, raz NSA, aby ten – z uwagi na brak zainteresowania ustawodawcy w wyeliminowaniu kłopotliwego przepisu – naprawiał te mankamenty. Czynimy to w artykule będącym tematem miesiąca grudniowego numeru czasopisma pt. Konsekwencje uchwały NSA z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, w orzecznictwie sądów administracyjnych.

 


 

Od 2022 r. ma zacząć obowiązywać Krajowy System E-faktur. Jest to nowe rozwiązanie w zakresie elektronicznego raportowania podatkowego. System ten umożliwi podatnikom wystawianie faktur w formacie xml, zgodnym z przygotowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą danych. To spora zmiana, która dotknie wszystkie firmy w Polsce, a od 2023 r. będzie to jedyny i obligatoryjny sposób wystawiania faktur. Warto przyjrzeć się nowym regulacjom, gdyż nie zostało już wiele czasu, by zacząć przygotowania do przystąpienia do systemu. Artykuł pt. Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców rozpatruje kwestie prawne i techniczne związane z wdrożeniem systemu dla podatników, w szczególności w zakresie procesu wystawiania faktur sprzedażowych zgodnie z nowymi wymogami, a także odbierania faktur zakupowych. Wskazujemy praktyczne konsekwencje e-faktur oraz omawiamy wyzwania, jakie czekają przedsiębiorców i co mogą oni zyskać na e-fakturach.

 


 

Komplikuje się także rozliczanie kosztów firm działających w grupach. Polski Ład uchyla art. 15e u.p.d.o.p. limitujący koszty tzw. usług niematerialnych, co spowoduje istotne konsekwencje dla podatników, którzy uzyskali lub są w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe (advance pricing agreement – APA), w postaci przede wszystkim braku wszystkich korzyści, jakie dotychczas wiązały się z uzyskaniem APA. Jednocześnie, nowe przepisy w zakresie ukrytej dywidendy oraz podatku minimalnego mogą powodować jeszcze istotniejsze skutki dla podatników zawierających transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi, niż te, które wynikały z uchylonego art. 15e u.p.d.o.p. W artykule pt. Uchylenie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limitującego koszty tzw. usług niematerialnych – ocena zmiany, skutki praktyczne dla podatników, konsekwencje na przyszłość przedstawiamy praktyczne skutki tej zmiany oraz jej konsekwencje na przyszłość.

 


 

Na gruncie przepisów klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania z unikaniem opodatkowania mamy do czynienia w sytuacji, gdy podatnik dokonuje określonej czynności lub zespołu czynności w celu osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, gdy osiągnięcie tej korzyści jest głównym lub jednym z głównych celów działania podatnika, a sposób działania pozostaje sztuczny. Jedną z kluczowych przesłanek stosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania jest więc zaistnienie warunku sprzeczności – osiągnięcie przez podatnika korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Warunek ten, na tle pozostałych kryteriów stosowania klauzuli, jest najmniej doprecyzowany przez ustawodawcę i pozostaje najtrudniejszym do zdefiniowania. Bez jego dookreślenia nie sposób przy tym wskazać istoty unikania opodatkowania , a tym samym ustalić, jakie działania podatników mogą być podważane na podstawie klauzuli. W artykule pt. Sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu jako samodzielna przesłanka stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania autor podejmuje próbę wykazania, że sprzeczność jest samodzielnym warunkiem zastosowania normy ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Stara się on wskazać praktyczne sposoby umożliwiające weryfikację, czy zachodzi ona w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego.

 


 

Jednym z praktycznych problemów stosowania przepisów dotyczących daniny solidarnościowej jest sposób ustalania podstawy jej obliczenia (co reguluje art. 30h ust. 2 u.p.d.o.f.). Konkretniej, problem ten dotyczy możliwości uwzględnienia w ramach podstawy obliczenia daniny solidarnościowej straty poniesionej w latach ubiegłych w ramach źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwestia ta była przedmiotem wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 29.12.2020 r., I SA/Go 398/20, który uznał, że podatnik może w ramach ustalenia podstawy opodatkowania uwzględnić straty z lat ubiegłych. Z kolei WSA w Bydgoszczy w wyroku z 23.02.2021 r., I SA/Bd 21/21, zajął odmienne stanowisko, w którym uznał, że taka strata nie powinna być uwzględniana. Analiza uzasadnień obu orzeczeń daje podstawę do stwierdzenia, że problem interpretacji wspomnianego przepisu sprowadza się w istocie do odpowiedniego zastosowania dyrektyw interpretacyjnych pars pro toto oraz per non est. W artykule pt. Praktyczne współstosowanie dyrektyw interpretacyjnych na przykładzie ustalenia podstawy opodatkowania daniną solidarnościową autor porównał i skomentował argumenty wskazane przez Sądy w ramach opisanych wyroków w kontekście wspomnianych dyrektyw interpretacyjnych.

 


 

W obecnym czasie szczególnie trudno o entuzjazm u progu nowego roku. Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz noc sylwestrowa przyniosą Państwu wiele radości, bo gdy ucichną ostatnie wystrzały korków szampana czeka nas wszystkich gehenna w interpretowaniu tony nowych regulacji. A załamani są nie tylko przedsiębiorcy, doradcy podatkowi czy księgowi, ale nawet urzędnicy skarbowi. Spokojnych Świąt!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TEMAT MIESIĄCA

Dariusz Strzelec
Konsekwencje uchwały NSA z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, w orzecznictwie sądów administracyjnych  | str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH
Dariusz M. Malinowski
Zasadność wyboru opodatkowania ryczałtem w kontekście zmian w przepisach przewidzianych na rok 2022 | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
Wiesława Moczydłowska
Mazowieckie Forum Podatkowe – inicjatywa doradców podatkowych dla studentów
...

TEMAT MIESIĄCA

Dariusz Strzelec
Konsekwencje uchwały NSA z 24.05.2021 r., I FPS 1/21, w orzecznictwie sądów administracyjnych  | str. 12

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH
Dariusz M. Malinowski
Zasadność wyboru opodatkowania ryczałtem w kontekście zmian w przepisach przewidzianych na rok 2022 | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH
Wiesława Moczydłowska
Mazowieckie Forum Podatkowe – inicjatywa doradców podatkowych dla studentów prawa – relacja | str. 6
Agnieszka Franczak
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowegopt. Współczesne problemy prawa podatkowego – relacja | str. 7
Michał Mioduszewski, Artur Mudrecki
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość – relacja | str. 8

PRAKTYKA SKARBOWA
Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – estoński CIT | str. 10

ORDYNACJA PODATKOWA
Dorota Pokrop, Andrzej Pałys
Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców | str. 21
Mikołaj Kondej
Sprzeczność korzyści podatkowej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu jako samodzielna przesłanka stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 27

PODATKI
Wojciech Majkowski, Piotr Wodecki
Uchylenie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limitującego koszty tzw. usług niematerialnych – ocena zmiany, skutki praktyczne dla podatników, konsekwencje na przyszłość | str. 37
Kacper Kanka
Praktyczne współstosowanie dyrektyw interpretacyjnych na przykładzie ustalenia podstawy opodatkowania daniną solidarnościową  | str. 44

ORZECZNICTWO
Iwona Kaczorowska
Przegląd orzecznictwa SA | str. 50
Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS | str. 53
Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS | str. 59

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI
Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli | str. 62

Prenumerata PP | str. 64

Table of contents

Rozwiń Zwiń

TOPIC OF THE MONTH
Dariusz Strzelec
Consequences of Supreme Administrative Court’s Resolution of 24 May 2021, I FPS 1/21, in the Case Law of Administrative Courts  | p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE
Dariusz M. Malinowski
Is It Reasonable to Choose Flat-Rate Tax in the Context of Legislative Amendments Foreseen for 2022? | p. 3

EXPERTS’
...

TOPIC OF THE MONTH
Dariusz Strzelec
Consequences of Supreme Administrative Court’s Resolution of 24 May 2021, I FPS 1/21, in the Case Law of Administrative Courts  | p. 12

TAX ADVISERS’ VOICE
Dariusz M. Malinowski
Is It Reasonable to Choose Flat-Rate Tax in the Context of Legislative Amendments Foreseen for 2022? | p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES
Wiesława Moczydłowska
Mazovia Tax Forum: An Initiative of Tax Advisers for Law Students. A Report | p. 6
Agnieszka Franczak
9th Polish Nationwide Academic Conference in Tax Law ‘Contemporary Problems of Tax Law’. A Report | p. 7
Michał Mioduszewski, Artur Mudrecki
International Scientific Conference ‘VAT Harmonizationin the European Union – Present and Future’. A Report | p. 8

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE
Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Flat-Rate Tax on Company Income: Estonian CIT | p. 10

TAX ORDINANCE
Dorota Pokrop, Andrzej Pałys
The National e-Invoicing System (KSeF): Legal Context, Technical Challenges, and Practical Consequences for Businesses | p. 21
Mikołaj Kondej
Tax Advantage Which Defeats the Object or Purpose of Tax Law or Its Provision as Standalone Grounds for Applying the Anti-Avoidance Rule | p. 27

TAXES
Wojciech Majkowski, Piotr Wodecki
Repeal of Article 15e of the Corporate Income Tax Act Limiting Costs of the So-Called Intangible Services: Assessment of the Change, Practical Consequences for Taxpayers, Implications for the Future | p. 37
Kacper Kanka
Practical Co-Application of Interpretation Directives on the Example of Determining the Base for Taxation with Solidarity Levy | p. 44

COURTS’ DECISIONS
Iwona Kaczorowska
Administrative Courts’ rulings: review | p. 50
Ewa Prejs
CJ rulings: review | p. 53
Krzysztof Lasiński-Sulecki
CJ rulings: review | p. 59

NEWS FROM BRUSSELS
Filip Majdowski
News from Brussels | p. 62

Subscription | p. 64

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2021 [368]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty