Facebook

Grudzien_darmowa_dostawa_Banner_1920x60_v2.jpg [1.84 MB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,99 71,99
Cena regularna: 80,00
80,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Drodzy Czytelnicy, wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2021 r., III SA/Wa 745/21, jest dość zaskakujący. Artykuł pt. „Napięcie interesów” między udziałowcem a spółką jako element podatkowego stanu faktycznego kluczowy dla zastosowania art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej. Kilka uwag na tle wyjątkowo długiego ping-ponga sądowego – wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2021 r., III SA/Wa 745/21 dotyczy serii wyroków sądów administracyjnych w tej samej sprawie. W ostatnim wyroku z serii podatnik przegrał, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że brak było wystarczającego napięcia w relacji między spółką a jej jedynym udziałowcem. Gorąco polecam lekturę opracowania dotyczącego istnienia owego napięcia pomiędzy interesem spółki a interesem wspólnika, którego udziały zostają przymusowo umorzone.


W artykule pt. Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu pran...

Drodzy Czytelnicy, wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2021 r., III SA/Wa 745/21, jest dość zaskakujący. Artykuł pt. „Napięcie interesów” między udziałowcem a spółką jako element podatkowego stanu faktycznego kluczowy dla zastosowania art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej. Kilka uwag na tle wyjątkowo długiego ping-ponga sądowego – wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2021 r., III SA/Wa 745/21 dotyczy serii wyroków sądów administracyjnych w tej samej sprawie. W ostatnim wyroku z serii podatnik przegrał, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że brak było wystarczającego napięcia w relacji między spółką a jej jedynym udziałowcem. Gorąco polecam lekturę opracowania dotyczącego istnienia owego napięcia pomiędzy interesem spółki a interesem wspólnika, którego udziały zostają przymusowo umorzone.


W artykule pt. Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu kompleksowo omawiamy nowe obowiązki doradcy podatkowego, który jest jedną z instytucji obowiązanych do przestrzegania przepisów ww. ustawy. Na doradcy podatkowym ciąży m.in. obowiązek zawiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o określonych okolicznościach związanych z wystąpieniem ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Celem artykułu jest ustalenie zakresu tych obowiązków i okoliczności wyłączających obowiązki informacyjne. Uwzględnia on zmiany wchodzące w życie 31.07.2021 r. oraz 31.10.2021 r. – wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30.05.2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE, transponowanej ustawą z 30.03.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 815 ze zm.). Autor wskazuje także na istotne wyodrębnienie tych obowiązków informacyjnych w odniesieniu do spoczywających na radcach prawnych i adwokatach, a przedstawione przykłady pozwalają na praktyczną analizę przepisów.


Ministerstwo Finansów w ramach pakietu zmian Polski Ład planuje wprowadzenie tzw. VAT-owskiej grupy podatkowej jako instrumentu wspierania biznesu w okresie po pandemii COVID-19. Rozwiązanie to pozwala na uproszczenie rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach takiej grupy. Może zmniejszyć obciążenia VAT w branżach z ograniczoną możliwością odliczenia podatku naliczonego, a także poprawić płynność przedsiębiorstw w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Z drugiej strony niesie ze sobą wiele dodatkowych obowiązków i ryzyk dla korzystających z tego rozwiązania przedsiębiorstw. Wiele problemów, z którymi może spotkać się w przyszłości polski podatnik, było rozpatrywanych w ponad 1.000 orzeczeniach niemieckich sądów. Celem artykułu pt. VAT-owska grupa podatkowa. Niemieckie doświadczenia jest przedstawienie VAT-owskiej grupy podatkowej w świetle prawie 100-letnich niemieckich doświadczeń.


Publikujemy także drugą część artykułu przedstawiającego treść wybranych orzeczeń sądów krajowych państw Unii Europejskiej wydanych po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości z 2019 r. w sprawach duńskich. W pierwszej części artykułu pt. Recepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? zostały omówione wyroki sądów z Hiszpanii, Niderlandów oraz Włoch, a w części drugiej przeanalizowano rozstrzygnięcia sądowe ze Szwajcarii oraz Francji. Analiza przywołanych judykatów w świetle wyroków w sprawach duńskich potwierdza zdaniem autora dwa uniwersalne wnioski. Po pierwsze, ogólna unijna zasada zakazująca nadużycia prawa jest bezpośrednio stosowalna również w sytuacji braku jej implementacji do porządków prawnych przez poszczególne państwa członkowskie. Po drugie, na potrzeby prawa unijnego klauzula rzeczywistego właściciela jest konceptem ekonomicznym, skupiającym się na badaniu substancji oraz ekonomicznej rzeczywistości odbiorcy płatności.


Warto również zapoznać się z ciekawą argumentacją dotyczącą obniżenia poczucia pewności prawa, postępującego obniżenia jakości legislacji podatkowej, naruszania zasad określoności przepisów prawa oraz zakazu wstecznego jego działania. Wszystko to w kontekście prac Parlamentu uchwalającego przepisy wprowadzające podatek cukrowy w artykule pt. Podatek cukrowy, czyli o zasadzie prawidłowej legislacji i prawdopodobnym braku konsekwencji jej naruszenia. Parlament określił datę wejścia w życie ustawy przy użyciu daty kalendarzowej, a następnie przekroczył ten termin wskutek opóźnień prac legislacyjnych. Aby nie powtarzać ponownie procedury legislacyjnej, zdecydował się znowelizować nieuchwalone jeszcze przepisy i w ten sposób przesunąć wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek cukrowy. Taki tryb uchwalenia ustawy wprowadzającej podatek cukrowy naruszył zasady prawidłowej legislacji, w szczególności zasadę określoności i zasadę lex retro non agit. Naruszenie zasady określoności wynika z naruszenia szeregu podstawowych zasad techniki prawodawczej i powinno pociągać za sobą niekonstytucyjność uchwalonych przepisów. Naruszenie zakazu niedziałania prawa wstecz być może znajduje usprawiedliwienie, ponieważ – paradoksalnie – miało przeciwdziałać retroaktywnemu wprowadzeniu podatku cukrowego.

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TEMAT MIESIĄCA

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski „Napięcie interesów” między
udziałowcem a spółką jako element podatkowego stanu faktycznego kluczowy dla zastosowania
art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej.Kilka uwag na tle wyjątkowo długiego ping-ponga sądowego
– wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2021 r., III SA/Wa 745/21 | str. 10

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Ryczałt
...

TEMAT MIESIĄCA

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski „Napięcie interesów” między
udziałowcem a spółką jako element podatkowego stanu faktycznego kluczowy dla zastosowania
art. 199a § 2 Ordynacji podatkowej.Kilka uwag na tle wyjątkowo długiego ping-ponga sądowego
– wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2021 r., III SA/Wa 745/21 | str. 10

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Ryczałt czy zasady ogólne – opodatkowanie przetwórstwa prowadzonego we własnym gospodarstwie
rolnym | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Przemysław Pruszyński
V Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – relacja | str. 6

PRAKTYKA SKARBOWA

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Skutki podatkowe w VAT nabycia artykułów spożywczych | str. 8

PODATKI

Jakub Wirski
Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego na gruncie przepisów o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | str. 18

Paweł Suliga
VAT-owska grupa podatkowa. Niemieckie doświadczenia | str. 26

Filip Majdowski
Recepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw
członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? (2) | str. 31

Edgar Drozdowski
Podatek cukrowy, czyli o zasadzie prawidłowej legislacji i prawdopodobnym braku konsekwencji
jej naruszenia | str. 40

ORZECZNICTWO

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS | str. 47

Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS | str. 49

LINIE ORZECZNICZE

Krzysztof Janczukowicz
Linie orzecznicze | str. 56

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI

Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli | str. 62

Prenumerata PP | str. 64

Table of contents

Rozwiń Zwiń

TOPIC OF THE MONTH

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
‘Tension between Interests’ of a Shareholder and a Companyas Key Element of Tax Case Facts in the
Context of Applying Article 199a(2) of the Tax Ordinance. A Few Remarks Against the Background
of Exceptionally Long Court Ping-Pong Match. Judgment of the Provincial Administrative
...

TOPIC OF THE MONTH

Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
‘Tension between Interests’ of a Shareholder and a Companyas Key Element of Tax Case Facts in the
Context of Applying Article 199a(2) of the Tax Ordinance. A Few Remarks Against the Background
of Exceptionally Long Court Ping-Pong Match. Judgment of the Provincial Administrative Court
in Warsaw of 22 April 2021, III SA/Wa 745/21 | p. 10

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Flat Rate or General Rules: Taxation of Food Processing Carried out on One’s Own Farm | p. 3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Przemysław Pruszyński
V Congress of the Tax Council of the Polish Confederation Leviathan. A Report | p. 6

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

Tomasz Janicki, Natalia Kociak-Janicka
Tax Consequences of Foodstuffs Acquisition in the Field of VAT | p. 8

TAXES

Jakub Wirski
Tax Adviser’s Information Obligations on the Basis of Provisions on Counteracting Money Laundering
and Terrorist Financing | p. 18

Paweł Suliga
VAT Group. The German Experience | p. 26

Filip Majdowski
Reception of Court of Justice Judgments in Danish Cases by the Judiciaries of EU/EFTA Member
States. Nothing New under the Sun? (2) | p. 31

Edgar Drozdowski
Sugar Tax, That Is, on the Principle of Proper Legislation and the Probable Lack of Consequences
of its Violation | p. 40

COURTS’ DECISIONS

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CJ rulings: review | p. 47

Ewa Prejs
CJ rulings: review | p. 49

CASE LAW

Krzysztof Janczukowicz
Case Law | p. 56

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels | p. 62

Subscription | p. 64

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2021 [368]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2021 [366]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty