Facebook
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Promocja!
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2021 [367]

Pojedynczy numer

11/2021

Przegląd Podatkowy
Wybierz inny numer czasopisma:

Prenumerata

Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy Przegląd Podatkowy
Już od 64 zł /miesiąc
Sprawdź

Opis publikacji

Drodzy Czytelnicy, osoby fizyczne wynajmujące swoje nieruchomości niejednokrotnie mają wątpliwości, do którego źródła przychodów zaliczyć otrzymywany czynsz. Właściciele nieruchomości nie wiedzą, kiedy należy uznać, że czynsz jest związany z tzw. najmem prywatnym objętym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., a w jakich okolicznościach należy go zaliczać do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ kryteria pozwalające na odróżnienie najmu prywatnego od najmu będącego przejawem działalności gospodarczej nie są jasne, organy podatkowe często kwestionują przyjęty przez podatników sposób rozliczeń. W dniu 24.05.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął przełomową uchwałę, która może ułatwić wynajmującym dokonywanie właściwej kwalifikacji przychodów z najmu. NSA orzekł, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze powinny być zaliczane bez ograniczeń do źródła przych...

Drodzy Czytelnicy, osoby fizyczne wynajmujące swoje nieruchomości niejednokrotnie mają wątpliwości, do którego źródła przychodów zaliczyć otrzymywany czynsz. Właściciele nieruchomości nie wiedzą, kiedy należy uznać, że czynsz jest związany z tzw. najmem prywatnym objętym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., a w jakich okolicznościach należy go zaliczać do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ kryteria pozwalające na odróżnienie najmu prywatnego od najmu będącego przejawem działalności gospodarczej nie są jasne, organy podatkowe często kwestionują przyjęty przez podatników sposób rozliczeń. W dniu 24.05.2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął przełomową uchwałę, która może ułatwić wynajmującym dokonywanie właściwej kwalifikacji przychodów z najmu. NSA orzekł, że przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze powinny być zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. – chyba że przychody te dotyczą składników majątkowych mienia osoby fizycznej, które zostały przez nią wprowadzone do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej. Uchwałę tę omawiamy w artykule pt. Kwalifikowanie przychodów z najmu – pozarolnicza działalność gospodarcza wyjątkiem, a nie zasadą stanowiącym temat miesiąca listopadowego numeru "Przeglądu Podatkowego".

 


 

Z kolei w długo oczekiwanym przez biznes wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.09.2021 r., C-855/19, Trybunał uznał, że przepisy, które wymagają zapłaty podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w ciągu pięciu dni od ich sprowadzenia na terytorium Polski, są niezgodne z dyrektywą 2006/112/WE. To niezwykle ważne dla branży paliwowej orzeczenie przedstawiamy również w kontekście jego oddziaływania w prawie krajowym, wraz z propozycjami de lege ferenda. W przypadku firm, które wpłaciły zaliczki, wyrok ten daje podstawę do wystąpienia do organów podatkowych o zwrot nadpłaty podatku bądź zwrócenia się z wnioskiem o wznowienie postępowania, jeżeli w ich sprawie zostało już wydane prawomocne rozstrzygnięcie. W przypadku przedsiębiorstw, które nie wpłaciły jeszcze zaliczek, orzeczenie stwarza możliwość uchylenia się od ich zapłaty. Artykuł pt. Pakiet paliwowy – skuteczna droga na skróty. Konsekwencje niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów o VAT i wynikające z niej wnioski analizuje konsekwencje przedmiotowego wyroku, zarówno dla poszczególnych podatników oraz płatników VAT, jak i dla polityki podatkowej Polski w zakresie walki z szarą strefą.

 


 

Pakiet zmian określany jako Polski Ład  wprowadza jedną z największych reform polskiego systemu podatkowego w ostatnich latach. Zawiera także propozycje zmian w już obowiązującej uldze na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz w preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osiąganych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-Box). Wprowadza również ulgi na innowacje technologiczne (w tym ulgi na robotyzację, prototyp oraz innowacyjnych pracowników), ulgi rozwojowe (ulga konsolidacyjna i ulga na ekspansję), jak również tzw. Interpretację 590 (inaczej porozumienie inwestycyjne), będącą kumulacją kilku rozstrzygnięć w ramach jednego dokumentu (interpretacja indywidualna, opinia zabezpieczająca, Wiążąca Informacja Stawkowa, Wiążąca Informacja Akcyzowa, uprzednie porozumienia cenowe – Advance Pricing Agreement), oraz specjalnie powoływane Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (investor desk) umożliwiające szybką i sprawną obsługę dużych inwestorów w „jednym okienku”. Celem artykułu pt. Preferencje podatkowe dla strategicznych inwestorów przewidziane w Polskim Ładzie. Analiza prawno-porównawcza wybranych rozwiązań są przybliżenie i analiza przedmiotowych korzyści. Te preferencje podatkowe zostały przedstawione z odwołaniem się do rozwiązań zagranicznych.

 


 

W listopadowym numerze wracamy także do często ostatnio podejmowanego zjawiska instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych. Od wielu lat toczyła się dyskusja o roli sądów administracyjnych w zwalczaniu tego zjawiska. Rozbieżności w tym zakresie usunęła ostatecznie uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r. , I FPS 1/21. Artykuł pt.  Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych jest próbą odpowiedzi na pytanie – jak w świetle tej uchwały organy podatkowe mają wykazać, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie miało na celu jedynie doprowadzenia do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 


 

Natomiast w artykule pt. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dywidend krajowych – zasady, wątpliwości i problemy praktyczne zostały zaprezentowane aspekty podatkowe związane z wypłatą dywidendy pomiędzy polskimi spółkami kapitałowymi. Autorzy dokonali analizy przepisów polskich i unijnych dotyczących wypłaty dywidend oraz stosowania zwolnienia partycypacyjnego pomiędzy polskimi spółkami. W tym zakresie autorzy omówili m.in. problematykę wykładni pojęć należytej staranności płatnika i rzeczywistego właściciela dywidendy. Omówiono również wpływ otrzymywanej dywidendy na ustalenie kosztów uzyskania przychodów oraz na ustalenie wysokości przychodów do celów stosowania obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Autorzy poza wykładnią przepisów uwzględnili praktykę organów podatkowych i sądów administracyjnych, a także przedstawili kierunki rozwoju przepisów oraz propozycje zmian legislacyjnych w omawianym zakresie.

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Informacje

Wersje czasopisma: Czasopismo papier
Format:
Rok publikacji: 2021
Kod towaru: KIK-6502 202111
ISSN: 0867-7514

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redakcja

Iwona Strzelec, redaktor naczelna iwona.strzelec@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Strzelec (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Paweł Borszowski
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Przewodniczący Rady Naukowej)
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
  Uniwersytet Szczeciński

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Ada Niezweryfikowany zakup
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} -{{ variant.discount }}% {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 150zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę