Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Przegląd Podatkowy
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
71,99 71,99
Cena regularna: 80,00
80,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 22.04.2021 r., C-703/19, potwierdził, że usługa gastronomiczna i dostawa gotowych posiłków i dań to nie to samo. Kwestia sprzedaży dań w placówkach szybkiej obsługi już od dłuższego czasu budziła spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Rozstrzygnięcie TS jest istotne dla wielu polskich podatników, m.in. sprzedających tzw. fast foody, od wielu lat zastanawiających się czy realizowane przez nich czynności każdorazowo stanowią usługi restauracyjne.
Trybunał potwierdził, że sprzedaż fast foodów na wynos objęta jest niższą stawką VAT.
W artykule pt. Gastronomia w „starej” matrycy stawek. Refleksje po wyroku TS, C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przedstawiono uregulowania krajowe, które były przedmiotem badania zgodności z prawem unijnym, kontekst unijny sprawy, wnioski płynące z tez wyroku C-703/19 oraz opinię co do ich wpływu na konie...

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 22.04.2021 r., C-703/19, potwierdził, że usługa gastronomiczna i dostawa gotowych posiłków i dań to nie to samo. Kwestia sprzedaży dań w placówkach szybkiej obsługi już od dłuższego czasu budziła spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Rozstrzygnięcie TS jest istotne dla wielu polskich podatników, m.in. sprzedających tzw. fast foody, od wielu lat zastanawiających się czy realizowane przez nich czynności każdorazowo stanowią usługi restauracyjne.
Trybunał potwierdził, że sprzedaż fast foodów na wynos objęta jest niższą stawką VAT.
W artykule pt. Gastronomia w „starej” matrycy stawek. Refleksje po wyroku TS, C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przedstawiono uregulowania krajowe, które były przedmiotem badania zgodności z prawem unijnym, kontekst unijny sprawy, wnioski płynące z tez wyroku C-703/19 oraz opinię co do ich wpływu na konieczność ewentualnego zrewidowania podejścia do interpretowania przedmiotowego zagadnienia z uwzględnieniem „starej” i „nowej” matrycy stawek.

 


 

Lekturze polecam także artykuł prezentujący wybrane orzecznictwo sądów krajowych państw Unii Europejskiej wydanych po wyrokach TS w sprawach duńskich z 2019 r. Odnoszą się one do możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła przy wypłatach odsetek lub dywidend na podstawie przepisów implementujących dyrektywy 2003/49/WE i 2011/96/UE. 
Wyroki te wywarły ogromny wpływ na sposób stosowania unijnych dyrektyw podatkowych przewidujących zwolnienie z podatku u źródła dla pasywnych płatności takich jak dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne.
Artykuł pt. Recepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? stanowi rozwinięcie tez zaprezentowanych przez autora podczas webinarium zorganizowanego przez International Fiscal Association, oddział Polska w październiku 2020 r., a także uzupełnienie debaty prowadzonej na łamach „Przeglądu Podatkowego” odnośnie do wyroków w sprawach duńskich. W sierpniowym numerze czasopisma zostanie opublikowana jego druga część.

 


 

Edukacyjny charakter ma również artykuł dotyczący prowadzonych na arenie międzynarodowej prac nad wdrożeniem nowego "globalnego" systemu opodatkowania dochodów wygenerowanych z działalności podmiotów międzynarodowych. Wskazano w nim dlaczego dotychczasowy system podziału według zasady arm's length nie funkcjonuje prawidłowo w niektórych branżach – a mianowicie w tych rodzajach działalności, które wykorzystują element "cyfrowy".
W artykule pt. Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się w kontekście zmian podejścia do miejsca tworzenia wartości omówiono kwestie konieczności uzgodnienia nowych zasad pewności podatkowej w obrocie międzynarodowym wobec wyzwań związanych z gospodarką cyfryzujacą się. Nowe międzynarodowe reguły podziału dochodu w gospodarce cyfryzującej się wypracowywane przez OECD obejmują zmiany dotyczące miejsca tworzenia wartości dla celów podatku dochodowego od korporacji międzynarodowych.
Dotychczas ugruntowane podejście podażowe do tworzenia wartości oparte na tradycyjnych czynnikach produkcji znajdowało potwierdzenie w zasadzie arm’s length. Jednak w gospodarce cyfryzującej się konieczne są nowe zasady opodatkowania dochodu korporacji międzynarodowych, które tworzą wartość w inny sposób, uczestnicząc w życiu ekonomicznym państw-rynków bez konieczności ich fizycznej obecności w tych państwach. 

 


 

O akcyzie pisać, by zaciekawić, jest trudno. Tym chętniej rekomenduję artykuł pt. Niemiecka legislacja podatkowa na przykładzie akcyzy tytoniowej – wzór dla Polski? przedstawiający rozwiązania obowiązujące w Niemczech, ale i zasady dobrej legislacji. Projekt nowelizacji niemieckiej ustawy o podatku od wyrobów tytoniowych powinien stanowić wzór dla zmian przepisów podatkowych, nie tylko akcyzowych, w Polsce.
Zmiany te bowiem zostały bardzo dobrze przygotowane zarówno od strony legislacyjnej, jak i od strony uzasadnienia ekonomiczno-społecznego. Tam, gdzie sytuacja nie wymaga istotnej zmiany, projekt zakłada stopniowe korekty, ale w sytuacji szczególnej, tj. wprowadzenia opodatkowania wyrobów nowatorskich, projekt za jednym posunięciem dokonuje niezbędnej i całościowej zmiany traktowania podatkowego. Zakłada ponadto wielomiesięczne vacatio legis, rzadko spotykane w polskiej praktyce podatkowej, a co więcej – dokonuje zmian na najbliższe pięć lat.
Mapa drogowa w opodatkowaniu wyrobów tytoniowych zapewni po raz kolejny nie tylko stały wzrost dochodów budżetowych w Niemczech, ale również zabezpieczy przed rozrostem szarej strefy. Wprowadzenie takiej kultury legislacji podatkowej w Polsce byłoby rewolucją, której ofiarami mogliby zostać jedynie doradcy podatkowi, którzy teraz są rozpieszczani ciągłymi i niedopracowanymi zmianami wszystkich przepisów podatkowych.

 


 

Wydawać się mogło, że w zakresie opodatkowania czynności i zdarzeń związanych z użytkowaniem wieczystym w VAT – nie spotka już podatników nic nowego. Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.02.2021 r., C-604/19, Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, zdaje się jednak otwierać na nowo tę puszkę Pandory. Temat ten poruszono w majowym numerze „Przeglądu Podatkowego”. Czy jednak faktycznie skutki wyroku są aż tak negatywne dla gmin? Zagadnienie to ponownie podejmujemy w numerze lipcowym w artykule pt. Ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – nowy przedmiot opodatkowania?

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TEMAT MIESIĄCA

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz Gastronomia w starej matrycy stawek. Refleksje po wyroku TS,
C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach | str. 16

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Zasady stosowania zwolnień i właściwych stawek w podatku od nieruchomości | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Dominik J. Gajewski
Podatki w krajowym
...

TEMAT MIESIĄCA

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz Gastronomia w starej matrycy stawek. Refleksje po wyroku TS,
C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach | str. 16

GŁOS DORADCÓW PODATKOWYCH

Dariusz M. Malinowski
Zasady stosowania zwolnień i właściwych stawek w podatku od nieruchomości | str. 3

PROFESJONALIŚCI O PODATKACH

Dominik J. Gajewski
Podatki w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym – III edycja. Studia podyplomowe SGH | str. 6

PRAKTYKA ZAWODOWA

Adam Bartosiewicz
Ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
– nowy przedmiot opodatkowania? | str. 7

Adam Rzepa
Exit tax. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków | str. 10

PODATKI

Monika Laskowska
Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się w kontekście zmian podejścia do miejsca
tworzenia wartości | str. 23

Filip Majdowski
Recepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw
członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? (1) | str. 39

Anna Karczewska, Szymon Parulski
Niemiecka legislacja podatkowa na przykładzie akcyzy tytoniowej – wzór dla Polski? | str. 48

ORZECZNICTWO

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Przegląd orzecznictwa TS | str. 55
Ewa Prejs
Przegląd orzecznictwa TS | str. 57

AKTUALNOŚCI Z BRUKSELI


Filip Majdowski
Aktualności z Brukseli | str. 62

Prenumerata PP | str. 64

Table of contents

Rozwiń Zwiń

TOPIC OF THE MONTH

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Food & Beverage Services in the ‘Old’ Rate Matrix. Reflections after the CJ Judgment in Case C-703/19,
J.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach | p.16

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Principles of Application of Exemptions and Proper Rates in Real Estate Tax | p.3

EXPERTS’ OPINIONS
...

TOPIC OF THE MONTH

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Food & Beverage Services in the ‘Old’ Rate Matrix. Reflections after the CJ Judgment in Case C-703/19,
J.K. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach | p.16

TAX ADVISERS’ VOICE

Dariusz M. Malinowski
Principles of Application of Exemptions and Proper Rates in Real Estate Tax | p.3

EXPERTS’ OPINIONS ON TAXES

Dominik J. Gajewski
‘Taxes in domestic and international economic practice’, 3rd edition of postgraduate studies
at the Warsaw School of Economics | p.6

PROFESSIONAL PRACTICE

Adam Bartosiewicz
Statutory Transformation of Perpetual Usufruct into Ownership: A New Object of Taxation? | p.7

Adam Rzepa
Exit Tax. Tax on Income from Unrealized Gains | p.10

TAXES

Monika Laskowska
Tax Certainty in the Conditions of the Digitalizing Economy in the Context of Changing Approach
to the Place of Value Creation | p.23

Filip Majdowski
Reception of Court of Justice Judgments in Danish Cases by the Judiciaries of EU/EFTA Member States.
Nothing New under the Sun? (1) | p.39

Anna Karczewska, Szymon Parulski
German Tax Legislation on the Example of Tobacco Excise Duty. A Model for Poland? | p.48

COURTS’ DECISIONS

Krzysztof Lasiński-Sulecki
CJ rulings: review | p.55

Ewa Prejs
CJ rulings: review | p.57

NEWS FROM BRUSSELS

Filip Majdowski
News from Brussels | p.62

Subscription | p.64

Redakcja

Rozwiń Zwiń

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
dr hab. Krzysztof G. Szymański
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada Programowa:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Adam Mariański
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
mec. Adam Wesołowski
mec. Piotr Żarski

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Opinie (1)

Ada
11-08-2017
Ocena: 5/5
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Numery czasopisma

Rozwiń Zwiń

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2021 [365]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2021 [364]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2021 [362]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2021 [361]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2021 [360]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2021 [359]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2021 [358]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2021 [357]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2020 [356]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2020 [355]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2020 [354]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2020 [353]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2020 [352]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2020 [351]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2020 [350]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2020 [349]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2020 [348]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2020 [347]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2020 [346]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2020 [345]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2019 [344]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2019 [343]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2019 [342]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2019 [341]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2019 [340]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2019 [339]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2019 [338]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2019 [337]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2019 [336]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2019 [335]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2019 [334]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2019 [333]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2018 [332]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2018 [331]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2018 [330]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2018 [329]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2018 [328]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2018 [327]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2018 [326]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2018 [325]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2018 [324]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2018 [323]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2018 [322]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2018 [321]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2017 [320]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2017 [319]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2017 [318]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2017 [317]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2017 [316]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2017 [315]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2017 [314]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2017 [313]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2017 [312]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2017 [311]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2017 [310]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2017 [309]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2016 [308]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2016 [307]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2016 [306]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2016 [305]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2016 [304]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2016 [303]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2016 [302]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2016 [301]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2016 [300]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2016 [299]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2016 [298]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2016 [297]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2015 [296]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2015 [295]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2015 [294]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2015 [293]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2015 [292]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2015 [291]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2015 [290]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2015 [289]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2015 [288]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2015 [287]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2015 [286]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2015 [285]

Przegląd Podatkowy - Nr 12/2014 [284]

Przegląd Podatkowy - Nr 11/2014 [283]

Przegląd Podatkowy - Nr 10/2014 [282]

Przegląd Podatkowy - Nr 9/2014 [281]

Przegląd Podatkowy - Nr 8/2014 [280]

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2014 [279]

Przegląd Podatkowy - Nr 6/2014 [278]

Przegląd Podatkowy - Nr 5/2014 [277]

Przegląd Podatkowy - Nr 4/2014 [276]

Przegląd Podatkowy - Nr 3/2014 [275]

Przegląd Podatkowy - Nr 2/2014 [274]

Przegląd Podatkowy - Nr 1/2014 [273]

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty