Facebook
Kategorie MENU
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%
Przegląd Podatkowy
-25%

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie ERIH+ oraz jest indeksowane w bazie BazEkon.

Przegląd Podatkowy - Nr 7/2021 [363]

Przegląd Podatkowy jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów. Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie ERIH+ oraz jest indeksowane w bazie BazEkon.

Wybierz inny numer czasopisma
Rok

Opis publikacji

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 22.04.2021 r., C-703/19, potwierdził, że usługa gastronomiczna i dostawa gotowych posiłków i dań to nie to samo. Kwestia sprzedaży dań w placówkach szybkiej obsługi już od dłuższego czasu budziła spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Rozstrzygnięcie TS jest istotne dla wielu polskich podatników, m.in. sprzedających tzw. fast foody, od wielu lat zastanawiających się czy realizowane przez nich czynności każdorazowo stanowią usługi restauracyjne.
Trybunał potwierdził, że sprzedaż fast foodów na wynos objęta jest niższą stawką VAT.
W artykule pt. Gastronomia w „starej” matrycy stawek. Refleksje po wyroku TS, C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przedstawiono uregulowania krajowe, które były przedmiotem badania zgodności z prawem unijnym, kontekst unijny sprawy, wnioski płynące z tez wyroku C-703/19 oraz opinię co do ich wpływu na konie...

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 22.04.2021 r., C-703/19, potwierdził, że usługa gastronomiczna i dostawa gotowych posiłków i dań to nie to samo. Kwestia sprzedaży dań w placówkach szybkiej obsługi już od dłuższego czasu budziła spory pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Rozstrzygnięcie TS jest istotne dla wielu polskich podatników, m.in. sprzedających tzw. fast foody, od wielu lat zastanawiających się czy realizowane przez nich czynności każdorazowo stanowią usługi restauracyjne.
Trybunał potwierdził, że sprzedaż fast foodów na wynos objęta jest niższą stawką VAT.
W artykule pt. Gastronomia w „starej” matrycy stawek. Refleksje po wyroku TS, C-703/19, J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach przedstawiono uregulowania krajowe, które były przedmiotem badania zgodności z prawem unijnym, kontekst unijny sprawy, wnioski płynące z tez wyroku C-703/19 oraz opinię co do ich wpływu na konieczność ewentualnego zrewidowania podejścia do interpretowania przedmiotowego zagadnienia z uwzględnieniem „starej” i „nowej” matrycy stawek.

 


 

Lekturze polecam także artykuł prezentujący wybrane orzecznictwo sądów krajowych państw Unii Europejskiej wydanych po wyrokach TS w sprawach duńskich z 2019 r. Odnoszą się one do możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła przy wypłatach odsetek lub dywidend na podstawie przepisów implementujących dyrektywy 2003/49/WE i 2011/96/UE. 
Wyroki te wywarły ogromny wpływ na sposób stosowania unijnych dyrektyw podatkowych przewidujących zwolnienie z podatku u źródła dla pasywnych płatności takich jak dywidendy, odsetki oraz należności licencyjne.
Artykuł pt. Recepcja wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawach duńskich przez judykaturę państw członkowskich UE/EFTA – nihil novi sub sole? stanowi rozwinięcie tez zaprezentowanych przez autora podczas webinarium zorganizowanego przez International Fiscal Association, oddział Polska w październiku 2020 r., a także uzupełnienie debaty prowadzonej na łamach „Przeglądu Podatkowego” odnośnie do wyroków w sprawach duńskich. W sierpniowym numerze czasopisma zostanie opublikowana jego druga część.

 


 

Edukacyjny charakter ma również artykuł dotyczący prowadzonych na arenie międzynarodowej prac nad wdrożeniem nowego "globalnego" systemu opodatkowania dochodów wygenerowanych z działalności podmiotów międzynarodowych. Wskazano w nim dlaczego dotychczasowy system podziału według zasady arm's length nie funkcjonuje prawidłowo w niektórych branżach – a mianowicie w tych rodzajach działalności, które wykorzystują element "cyfrowy".
W artykule pt. Pewność podatkowa w warunkach gospodarki cyfryzującej się w kontekście zmian podejścia do miejsca tworzenia wartości omówiono kwestie konieczności uzgodnienia nowych zasad pewności podatkowej w obrocie międzynarodowym wobec wyzwań związanych z gospodarką cyfryzujacą się. Nowe międzynarodowe reguły podziału dochodu w gospodarce cyfryzującej się wypracowywane przez OECD obejmują zmiany dotyczące miejsca tworzenia wartości dla celów podatku dochodowego od korporacji międzynarodowych.
Dotychczas ugruntowane podejście podażowe do tworzenia wartości oparte na tradycyjnych czynnikach produkcji znajdowało potwierdzenie w zasadzie arm’s length. Jednak w gospodarce cyfryzującej się konieczne są nowe zasady opodatkowania dochodu korporacji międzynarodowych, które tworzą wartość w inny sposób, uczestnicząc w życiu ekonomicznym państw-rynków bez konieczności ich fizycznej obecności w tych państwach. 

 


 

O akcyzie pisać, by zaciekawić, jest trudno. Tym chętniej rekomenduję artykuł pt. Niemiecka legislacja podatkowa na przykładzie akcyzy tytoniowej – wzór dla Polski? przedstawiający rozwiązania obowiązujące w Niemczech, ale i zasady dobrej legislacji. Projekt nowelizacji niemieckiej ustawy o podatku od wyrobów tytoniowych powinien stanowić wzór dla zmian przepisów podatkowych, nie tylko akcyzowych, w Polsce.
Zmiany te bowiem zostały bardzo dobrze przygotowane zarówno od strony legislacyjnej, jak i od strony uzasadnienia ekonomiczno-społecznego. Tam, gdzie sytuacja nie wymaga istotnej zmiany, projekt zakłada stopniowe korekty, ale w sytuacji szczególnej, tj. wprowadzenia opodatkowania wyrobów nowatorskich, projekt za jednym posunięciem dokonuje niezbędnej i całościowej zmiany traktowania podatkowego. Zakłada ponadto wielomiesięczne vacatio legis, rzadko spotykane w polskiej praktyce podatkowej, a co więcej – dokonuje zmian na najbliższe pięć lat.
Mapa drogowa w opodatkowaniu wyrobów tytoniowych zapewni po raz kolejny nie tylko stały wzrost dochodów budżetowych w Niemczech, ale również zabezpieczy przed rozrostem szarej strefy. Wprowadzenie takiej kultury legislacji podatkowej w Polsce byłoby rewolucją, której ofiarami mogliby zostać jedynie doradcy podatkowi, którzy teraz są rozpieszczani ciągłymi i niedopracowanymi zmianami wszystkich przepisów podatkowych.

 


 

Wydawać się mogło, że w zakresie opodatkowania czynności i zdarzeń związanych z użytkowaniem wieczystym w VAT – nie spotka już podatników nic nowego. Niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 25.02.2021 r., C-604/19, Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej, zdaje się jednak otwierać na nowo tę puszkę Pandory. Temat ten poruszono w majowym numerze „Przeglądu Podatkowego”. Czy jednak faktycznie skutki wyroku są aż tak negatywne dla gmin? Zagadnienie to ponownie podejmujemy w numerze lipcowym w artykule pt. Ustawowe przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – nowy przedmiot opodatkowania?

Zobacz spis treści
Rozwiń opis Zwiń opis

Spis treści

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Table of Contents

Rozwiń spis treści Zwiń spis treści

Redakcja

Redakcja

Iwona Kaczorowska, redaktor naczelna iwona.kaczorowska@wolterskluwer.com 
Beata Olędzka, sekretarz redakcji beata.oledzka@wolterskluwer.com

Kolegium redakcyjne:

sędzia Adam Bącal
Iwona Kaczorowska (redaktor naczelna)
dr Sławomir Krempa
sędzia Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
Beata Olędzka (sekretarz redakcji)
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Rada naukowa:

 • prof. dr hab. Paweł Borszowski
  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (Przewodniczący Rady Naukowej)
  Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
  Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski
  Uniwersytet Szczeciński

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/przeglad-podatkowy

Kontakt

Dział Publikacji Periodycznych:
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl
tel: 22 535 82 19

www.czasopisma.wolterskluwer.pl


Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska
klaudia.szawlowska@wolterskluwer.com

Biuro reklamy:

Agnieszka Kurek - tel. +48 728 313 461, agnieszka.kurek@wolterskluwer.com

Numery czasopisma

Rozwiń listę czasopism Zwiń listę czasopism

Opinie

Ada
Pracuję w biurze rachunkowym. Tematy podatkowe to też moja pasja. Prenumeruję „Przegląd Podatkowy” od kilku lat. Zazwyczaj znajduję ciekawe treści. Polecam wszystkim amatorom, hobbistom i osobom pracującym w branży.
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto
Wybierz wersję
{{ variants[options].name }} {{ prices.brutto }} zł {{ prices.promotion_brutto }} zł
{{ variant.name }} {{ variant.price_brutto }} zł {{ variant.price_promotion_brutto }} zł
Dlaczego Profinfo.pl?
Ponad 10 tys. tytułów
Darmowa dostawa już od 120zł
Czat online z konsultantem
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Dostęp do ebooka w 5 minut

Ostatnio oglądane produkty

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę